Հետազոտություններն ցույց են տվել, որ տարբեր տեսակի առաջխաղացումներն ունենում են երեխայի վրա տարբեր ազդեցություններ

Հետազոտություններն ցույց են տվել, որ տարբեր տեսակի առաջխաղացումներն ունենում են երեխայի վրա տարբեր ազդեցություններ:
Գիտնականներն առանձնացնում են խրախուսանքի հետևյալ տեսակներն՝ <<Անհատական խրախուսանք>> և << Կառուցողական խրախուսանք>>:
Անհատական խրախուսանքին են վերաբերվում անհատական առանձնահատկություններն, օրինակ՝ ինտելեկտը: Այն գնահատում է երեխային ամբողջությամբ՝ խելացիությունն, լավատեսությունն, նրա վառ անհատականություն լինելն, օրինակ ՝ <<դու լավ աղջիկ ես >>, <<ապրես >> ,<< ես հպարտանում եմ քեզանով>> : Այդպիսի խրախուսանքները, ըստ հետազոտությունների, կենտրոնացնում են սովորողների ուշադրությունն արտաքին արդյունքներին և ստիպում են միշտ համեմատել իրենց արդյունքներն ուրիշների հետ:
Կառուցողական խրախուսանքն վերաբերվում է երեխայի ջանքերին, նախապատրաստում և կենտրոնացնում է աշխատանքային գործունեությունը: Օրինակ՝ <<ես գիտեմ, թե որքան երկար ես դու պատրաստվել>>, << ես տեսել եմ, թե ինչպես ես դու մանրակրկտորեն կառուցել աշտարակը>>, <<շարադրության սկիզբն շատ հետաքրքիր էր>> : Կառուցողական խրախուսանքը խթան է հանդիսանում երեխայի ուսմանը, սեփական թուլություններին դիմանալուն, համապատասխան կոչերին պատասխանելուն և ճկուն մտքի զարգացմանն:
Գիտնականների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել , որ կառուցողական խրախուսանքն առաջացնում է աշխատասիրություն, հնարավորություններ ուսման, իրեն շրջապատող աշխարհի հետազոտման, սեփական հնարավորությունների ընդունման համար:
Անկեղծ խրախուսանքն, որն արտացոլում է իրական ակնկալիքներ, կարող է բարձրացնել երեխայի ինքնագնհատականը: