ՄԵԴԵՍԻ ստոմատոլոգիական կլինիկայում աշխատում են փորձառու մասնագետներ, ովքեր տիրապետում են բուժման ժամանակակից մեթոդներին

  • ՄԵԴԵՍԻ Ստոմատոլոգիական կլինիկա

ՄԵԴԵՍԻ ստոմատոլոգիական կլինիկայում աշխատում են փորձառու մասնագետներ, ովքեր տիրապետում են բուժման ժամանակակից մեթոդներին: Մեզ մոտ հաճախորդներին ցուցաբերում են անհատական մոտեցում:

ՄԵԴԵՍԻ ստոմատոլոգիական կենտրոնում աշխատում են բոլոր մասնագիտությունների ստոմատոլոգներ` թերապևտներ, վիրաբույժներ, օրթոպեդներ, օրթոդոնտներ, իմպլանտոլոգներ և պարադոնտոլոգներ, ովքեր անհրաժեշտության դեպքում կհրավիրվեն կոնսուլտացիայի:

ՄԵԴԵՍԻ ստոմատոլոգիական կենտրոնում իրականացվում են հետևյալ ծառայությունները`

— թերապևտիկ ստոմատոլոգիա` կարիեսի և նրա բարդությունների բուժում

— վիրաբուժական ստոմատոլոգիա` ատամի հեռացում` ցանկացած բարդության, այլ վիրաբուժական միջամտություններ

— օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիա` ատամների, ատամնաշարերի և կծվածքի ուղղում (առանց տարիքային սահմանափակումների)

— օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա` պրոթեզավորում շարժական (թիթեղային, բյուգելային) և անշարժ (մետաղական, մետաղկերամիկական, մետաղպլաստմասսայե) ատամնապրոթեզներով

— մանկական ստոմատոլոգիա` կաթնատամների և հիմնական ատամների բուժում և հեռացում, պրոֆիլակտիկա

 պարադոնտոլոգիա` լնդերի և լորձաթաղանթի հիվանդությունների բուժում, ատամնաքարերի և ատամնանստվածքների հեռացում, ատամների սպիտակեցում

  • — գեղագիտական ստոմատոլոգիա` ատամնապսակների գեղագիտական վերականգնում
  • — էնդոդոնտիա` անանցանելի և ծռված ատամնախողովակների բուժում — իմպլանտոլոգիա` ներոսկրային իմպլանտացիա անմիջական կամ հետագա պրոթեզավորումով
  • — դիագնոստիկ ստոմատոլոգիա` ռենտգեն նկարահանում, օրթոպանտոմոգրամա, ներբերանային տեսախցիկով ախտորոշում:
  • ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ 
  • Մենք գնահատում ենք Ձեր առողջությունը

  • ՄԵԴԵՍԻ Ստոմատոլոգիական կլինիկա