Yandex.Metrica
Սերժ Սարգսյան

Հայերը, անկախ նրանից` աշխարհի որ մասում են ապրում, մեկ ընդհանուր արժեք ունեն` Հայրենիքն ու Հայոց պետականությունը:

lratvutyun lratvutyun

ՄԵԴԵՍԻ ստոմատոլոգիական կլինիկայում աշխատում են փորձառու մասնագետներ, ովքեր տիրապետում են բուժման ժամանակակից մեթոդներին

55
  • ՄԵԴԵՍԻ Ստոմատոլոգիական կլինիկա

ՄԵԴԵՍԻ ստոմատոլոգիական կլինիկայում աշխատում են փորձառու մասնագետներ, ովքեր տիրապետում են բուժման ժամանակակից մեթոդներին: Մեզ մոտ հաճախորդներին ցուցաբերում են անհատական մոտեցում:

ՄԵԴԵՍԻ ստոմատոլոգիական կենտրոնում աշխատում են բոլոր մասնագիտությունների ստոմատոլոգներ` թերապևտներ, վիրաբույժներ, օրթոպեդներ, օրթոդոնտներ, իմպլանտոլոգներ և պարադոնտոլոգներ, ովքեր անհրաժեշտության դեպքում կհրավիրվեն կոնսուլտացիայի:

ՄԵԴԵՍԻ ստոմատոլոգիական կենտրոնում իրականացվում են հետևյալ ծառայությունները`

– թերապևտիկ ստոմատոլոգիա` կարիեսի և նրա բարդությունների բուժում

– վիրաբուժական ստոմատոլոգիա` ատամի հեռացում` ցանկացած բարդության, այլ վիրաբուժական միջամտություններ

– օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիա` ատամների, ատամնաշարերի և կծվածքի ուղղում (առանց տարիքային սահմանափակումների)

– օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա` պրոթեզավորում շարժական (թիթեղային, բյուգելային) և անշարժ (մետաղական, մետաղկերամիկական, մետաղպլաստմասսայե) ատամնապրոթեզներով

– մանկական ստոմատոլոգիա` կաթնատամների և հիմնական ատամների բուժում և հեռացում, պրոֆիլակտիկա

 պարադոնտոլոգիա` լնդերի և լորձաթաղանթի հիվանդությունների բուժում, ատամնաքարերի և ատամնանստվածքների հեռացում, ատամների սպիտակեցում

  • – գեղագիտական ստոմատոլոգիա` ատամնապսակների գեղագիտական վերականգնում
  • – էնդոդոնտիա` անանցանելի և ծռված ատամնախողովակների բուժում – իմպլանտոլոգիա` ներոսկրային իմպլանտացիա անմիջական կամ հետագա պրոթեզավորումով
  • – դիագնոստիկ ստոմատոլոգիա` ռենտգեն նկարահանում, օրթոպանտոմոգրամա, ներբերանային տեսախցիկով ախտորոշում:
  • ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ 
  • Մենք գնահատում ենք Ձեր առողջությունը

  • ՄԵԴԵՍԻ Ստոմատոլոգիական կլինիկա