Միքայել Բաղդասարովը սոցիալական աջակցություն է իրականացրել հազարավոր ընտանիքների