Մենք փորձելու ենք ասուլիսների շնորհիվ բարձրաձայնելու ժողովրդի հիմնախդիրները

Մենք փորձելու ենք ասուլիսների շնորհիվ բարձրաձայնելու ժողովրդի հիմնախդիրները: <Արցախ> մամուլի ակումբի նախագահ Արման Սարգսյան

Post Author: admin