Շաբաթ, 28 Հունվարի, 2023
HomeԻրադարձայինԽաչիկ Ասրյանի՝ Ռազմական և Սոցիալական Հայաստան կառուցելու Ազգային Ծրագրի գլխավոր դրույթները

Խաչիկ Ասրյանի՝ Ռազմական և Սոցիալական Հայաստան կառուցելու Ազգային Ծրագրի գլխավոր դրույթները

11-րդ՝ Հերոս Հայ ժողովրդի աջակցությամբ և մասնակցությամբ Հայաստանումիշխանության գալով՝ «ՀԱՅՈՑ ԱՐԾԻՎՆԵՐ. ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» կուսակցությունն առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում սկսելու և իրականացնելու է նաև.

ա) Սահմանադրական հանրաքվե.Հայաստանի կառավարման համակարգըդարձնել նախագահական, փոխելդատաիրավական համակարգը՝ Հայաստանում հաստատելով օրենքիդիկտատուրա:

բ) 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանում տեղի ունեցած երկրաշարժիպատճառով անտուն մնացած բոլորընտանիքներին բնակարաններովապահովելու գործընթաց:

գ) Քսաներորդ դարավերջի արցախյանհերոսամարտի սկզբից մինչև այսօրՀայաստանի Հանրապետության և ԱրցախիՀանրապետության սահմաններըպաշտպանած և նահատակված բոլորհայորդիների ընտանիքներին՝ ՀայաստանիՀանրապետության Կառավարության կողմիցյուրաքանչյուր ամիս տրվող դրամականաջակցությունը դարձնել ցմահ և յուրաքանչյուր հինգ տարվա ընթացքումդրամական աջակցությունն ավելացնել, ինչպես նաև քսաներորդ դարավերջիարցախյան հերոսամարտի սկզբից մինչև այսօրՀայաստանի Հանրապետության և ԱրցախիՀանրապետության սահմաններըպաշտպանած և հաշմանդամ դարձած բոլորհայորդիների՝ Հայաստանի Հանրապետությանկառավարության կողմից յուրաքանչյուր ամիստրվող դրամական աջակցությունը դարձնելցմահ և յուրաքանչյուր հինգ տարվաընթացքում դրամական աջակցություննավելացնել։

դ) Հայաստանում Ամերիկայի ՄիացյալՆահանգների ՊաշտպանությանՆախարարության ենթակայության տակգտնվող բոլոր բիոլաբորատորիաների փակումև ոչնչացում:

ե) Հայաստանի Հանրապետությունըպարտավորվում  է անհրաժեշտ միջոցներստեղծել և պայմաններ ապահովելՀայաստանում բնակվող ազգայինփոքրամասնությունների լեզվի, մշակույթի, ազգային և կրոնական սովորույթներիպահպանման և զարգացման համար, ստեղծելայնպիսի միջավայր, որը կնպաստիՀայաստանում բնակվող ազգայինփոքրամասնությունների ինքնությանպահպանմանը, և իրենց՝ որպես Հայաստանիհասարակության լիարժեք անդամինքնադրսևորվելու հնարավորությանապահովմանը:

զ) Հայաստանի Հանրապետության գործողԿառավարության կառուցվածքում՝ հետևյալփոփոխությունները.

Ստեղծել նոր նախարարություններ և Հայաստանի ՀանրապետությանԿառավարության կազմում պետականկոմիտեներ՝

Ռազմարդյունաբերության նախարարություն
Գյուղատնտեսության նախարարություն
Բնապահպանության նախարարություն
Ընդերքի և ջրային ռեսուրսներինախարարություն
Գաղափարաքարոզչական պետական կոմիտե. Հայաստանի պետականգաղափարախոսությունն է՝ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈւԹՅՈւՆ:
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

Բջջային՝ 099410009, 095510009